Cíle

Cíle konference Triáda 2018

 
O To se jedná, o To jde: Myšlenkově vybudovat, v sobě ztělesnit–inkarnovat Ideál co jen možno Nejvyšší, Nejkrásnější a prostřednictvím osoby své anebo prostřednictvím sdružených osob našich Světlem Jeho, Světlem Ideálu Nejvyššího Posvítit na Svět Celý. O To se jedná, o To jde.

Jan Maliarik
duchovní učitel

Cíl konference

Vytvořit IDEU (etalon) pro sebe vládu i řízení sociálních systémů, který by jako společný vnímala většina skupin, usilující o zlepšení podmínek života svých členů i života společnosti. Společný cíl (idea, etalon) se má stát východiskem pro spolupráci jednotlivců i skupin vedoucí ke zlepšení kvality života.

Požadavky na společnou ideji

  • Pojmenovat a zvědomit ideovou představu a její cíl, který bychom vnímali jako společný pro většinu skupin, usilující o zlepšení podmínek svého života i života společnosti.
  • Pojmenovat klíčové body, které brání rovnovážnému rozvoji. Pojmenovat klíčové body, na kterých závisí Kvalita života.
  • Nalézt řešení současných klíčových problémů v duchu sjednoceného ideového základu.

Navržený společný cíl

ROVNOVÁŽNÝ ROZVOJ ZVYŠUJÍCÍ KVALITU ŽIVOTA

 

ROVNOVÁŽNÝ ROZVOJ ZVYŠUJÍCÍ KVALITU ŽIVOTA

Rovnovážný rozvoj

Současná konvenční filosofie kvality života má dva hlavní ukazatele její vysoké úrovně. Prvním ukazatelem je vysoký komfort v uspokojování tělesných potřeb a druhým ukazatelem je dosažená moc nad druhými lidmi a přírodou. Dosažení těchto ukazatelů je velmi náročné na přírodní zdroje. Současný počet takto uvažující populace vede k celo Zemské katastrofě pro vyčerpání zdrojů a znečištění biosféry. Zastánci výše uvedené filosofie kvality života, kterou oficiálně hlásá Římský klub navrhují řešení ve dvou oblastech. Hlavní oblast řešení je výrazné snížení lidské populace na Zemi. Z osmi miliard na jednu až dvě miliardy. Druhá oblast řešení je zastavení růstu ekonomiky. Toto řešení je šířeno pod hesly Udržitelný rozvoj nebo Koncept organického růstu.

Idea Rovnovážného rozvoje vidí řešení ve změně uplatňování moci a v přesměrování dominanty požadavků na zdroje z oblasti hmotné a tělesné do oblasti duchovní a duševní. V těchto oblastech jsou zdroje jednak nevyčerpatelné a jednak přinášejí kromě krátkodobého upokojení i štěstí a vnitřní svobodu. Změna uplatňování moci spočívá v přechodu od ovládání a zotročování ke službě druhým lidem, přírodě a kosmu.

Změna orientace využití zdrojů uspokojujících potřeby člověka a změna uplatňování moci povede:

  1. K velmi výraznému snížení požadavků na přírodní zdroje a tím i ke změně pohledu na snížení lidské populace na Zemi.
  2. K velmi výraznému zvýšení kvality života lidstva.
  3. K velmi výraznému zvýšení kvality života všech bytostí na Zemi.

Kvalita života

Kvalita života je měřitelná mírou prožívání harmonie, sebevědomí a svobody.
Podrobněji viz Závěry Triáda 2018: Definice kvality života.

 

Odkazy

Idea rovnovážného rozvoje byla poprvé představena na konferenci hnutí Zeitgeist v roce 2014.
Definice kvality života byla představena v časopise Acta Salus Vitae,
Témata a program konference TRIÁDA byl nastaven dle otázek: PROČ, CO? a JAK?

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Přejít nahoru