Etablování duchovní vědy

Návrh projektu Etablování duchovní vědy

Obsahová část

Cíle projektu

 1. Obecné pojetí cílů, jejichž součástí je i cíl akce Triáda 2018. Viz ZDE.
 2. Cíle pro tento projekt navržené již v závěrech akce Triáda 2018. Viz ZDE.
 3. Je třeba ještě sestavit cíle dle metody Logického rámce. Tato metoda by měla obsáhnout již výše uvedené cíle.

Paradigma duchovní vědy

 1. Definování paradigmatu duchovní vědy. První návrh viz ZDE.
 2. Porovnání paradigmatu duchovní vědy s paradigmatem vědy dnes konvenční. Návrh viz ZDE.
 3. Historie, současnost a budoucnost spolupůsobení obou paradigmat. Info k tématu:

Metodika – návrh

Návrh metodiky vychází z předpokladu, že duchovní vědu bude tvořit více duchovních směrů.

Metodika pro zařazení duchovního směru do duchovní vědy

 • Hierarchické zařazení pojmů duchovního směru, jejich definování a zavedení do překladového slovníku. Příklad viz ZDE. Mnoho pojmů bylo definováno v závěrech akce Triáda 2018 a v Definici kvality života.
 • Posuzování popisu / chápání jednotlivých duchovních úrovní. Předpokládá vytvoření / definování rovnovážného i nerovnovážného dosažení duchovní úrovně rozvojem článků, z kterých je lidská bytost utvářena (tělo fyzické, éterické, astrální a mentální).
 • Hodnocení funkčnosti / účinnosti duchovního směru dle cílové skupiny, na kterou je zaměřen.

Metodika pro hodnocení pravdivosti – objektivnosti tvrzení

 • Druh pravdy, z jaké duchovní úrovně je pravidlo definováno
 • Měřitelné ukazatele přímé a nepřímé
 • Jak nahoře, tak dole. Jak uvnitř, tak vně.

Metodika pro hodnocení / měření přínosu pro praktický život

Realizační kroky

První realizační kroky již byly navrženy v závěrech akce Triáda 2018. Např. ZDE.

 1. Oslovit významnější duchovní směry působící v ČR ke spolupráci na Projektu. Tato aktivita by měla být završena setkáním zástupců těchto duchovních směrů, kde budou přijaty podmínky k účasti v Projektu.
 2. Oslovit odborníky z různých oborů, kteří způsobem svého uchopení oboru se již nasměrovali k duchovní vědě.
 3. Vytvářet společné projekty zástupců duchovní a dnes konvenční vědy.

Účast v projektu

 1. Účast v řízení projektu
 2. Účast na vytváření metodiky
 3. Účast ve společných projektech se zástupci dnes konvenční vědy.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Přejít nahoru