Věda a věrouka

Vývoj a důsledky proměny vztahů mezi vědou a vírou (věroukou) definice společného cíle

„Mezi přírodní vědou a vědou duchovní není výrazná hranice. Duchovní věda má být přímým pokračováním přírodní vědy do duchovní (nadsmyslové oblasti). Předmětem přírodní vědy je příroda, předmětem duchovní vědy jsou duchovní oblasti, metoda vědecké práce je stejná.“
RNDr. Zdeněk Kalva, CSc.
externista UK FHS

Definice duchovní vědy

Duchovní věda pozoruje tytéž předměty a jevy s nimi souvisejícími jako věda přírodní, ale jinými prostředky, tj. z úrovně nadsmyslového poznání. Pokud je zkoumán tentýž předmět či jev, pak by měly oba přístupy dojít nezávisle na sobě ke stejným závěrům.

Hlavními reprezentanty duchovní vědy jsou Rudolf Steiner (Antroposofie), Gustav Jung (Hlubinná psychologie) a Jan Amos Komenský (Pansofie). Za duchovní badatele lze považovat staré filosofické mistry (Mistr EckhartParacelsusAugustin aj.). Významné je i dílo duchovního badatele a propagátora Védské moudrosti – slovenského evangelického kněze Jana Maliarika (1869 – 1946).

Závěry k tématu Věda a věrouka

První ZÁVĚR – DOPORUČENÍ

Oddělení (dezintegrace) vědy od duchovní vědy a filosofie je mocenský nástroj. Proto jedním z cílů Triády je:

  • Znovu integrovat vědu s duchovní vědou a filosofií, aby byla jedna konzistentní platforma, jedny zákonitosti, jednotnou úroveň poznání, kde metody poznání nebrání spolupráci a vzájemné podpoře různých přístupů ke zkoumání reality.
  • Prvním krokem na této cestě integrace je etablování Duchovní vědy jako přirozené součásti kulturního bohatství.
  • Druhým krokem je navození spolupráce zástupců Duchovní a dnes konvenční vědy.

Druhý závěr

Jsme ve stavu vývoje společnosti, kdy je nucena se vydat od materie k duchovnu, protože jinak nezastavíme již velmi rozběhnutý program sebedestrukce lidstva.

Třetí závěr

Podpořme každého, kdo přichází s nějakou idejí. Pomozme mu ji zařadit do jednotné matrice poznání zákonitostí, aniž bychom měnili způsob realizace prezentované ideje.

Více informací k tématu Duchovní a dnes konvenční věda

Jaroslav Škvařil: Paradigma duchovních a přírodních věd
RNDr. Jaroslav Kuchař: Věda a víra jako voda a oheň: musí to být?
RNDr. Oldřich Janeček: Duchovní – Přírodní vědy

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Přejít nahoru