Metodika

METODIKA – Sedm nástrojů k dosažení sjednocení

Mozaika místo kaleidoskopu

Pro dosažení vymezeného cíle jsme zvolili jako dominantní hledisko tvorbu mozaiky místo obvyklého kaleidoskopu. K tomu účelu byla navržena myšlenková mapa, která vytváří logicko-pojmovou síť, do níž budeme vyplňovat jednotlivé příspěvky aktivních účastníků TRIÁDY 2018.
Tato mapa je probírána v rámci osobních jednání s aktivními účastníky před každou konferencí. Během konference již tato myšlenková mapa nebude měněna.

Rozlišování mezi obecně platnými zákonitostmi a osobní či skupinovou ideologií

Cílem Triády není stanovení způsobu či stylu řešení, ale zvědomění zákonitostí, kterými se řídí procesy, které ovlivňují dosažení zvoleného cíle.

Jako hlavní důvod malých výsledků dosud uskutečněných jednání mezi skupinami, které chtějí změnit současný stav společnosti je prosazování vlastního způsobu řešení místo nalezení společného cíle a zákonitostí, kterými se řídí procesy, které chceme změnit. Proto Triáda řeší stanovení společného cíle a zvědomění uvedených zákonitostí. Způsob realizace by měla být individuální.

Sledování a hodnocení míry objektivnosti

Stanovení predikce a její přenositelnosti do praxe

Pro každou sledovanou oblast je třeba stanovit predikci a pak hodnotit míru souladu této predikce se skutečností. Navrhované vize by měli mít stanovenou přenositelnost do praxe.

Sjednocení pohledů duchovní a konvenční vědy

V hledání cíle a řešení aktuální situace se opřít o chápání podstaty a smyslu života, které je v čase neměnné. Takovéto pojímání života nabízí Duchovní věda a kompatibilní závěry vědy konvenční.

Viz: Paradigma duchovních a přírodních věd pdf

Pravidla pro sdělení

Cílem výše uvedených návrhů je zvýšení produktivity jednání konference.

  • Sdělení budou vytvářet mozaiku, ne kaleidoskop. Aby bylo možno mozaiku vytvářet, byla navržena formou myšlenkové mapy soustava hesel s bloky PROČ?, CO? JAK?, kterou budou jednotlivá sdělení vyplňovat. Tato myšlenková mapa by se měla upřesňovat a doplňovat v průběhu jednotlivých konferencí.
  • Vstup do každého tématu vytvoří predikce odborníků o možných variantách vývoje v dané oblasti. Rovněž predikce budou předmětem průběžného upřesňování a doplňování.
  • Prezentované poznatky by měly mít příklady aplikování v současném každodenním životě.

Pravidla vedení diskuse

 
Každý vážný problém vyžaduje myšlenku na jeho řešení. Každý, kdo má odpovědnost za tento problém, svolá skupinu lidí a tuto myšlenku „brousí“ dalšími mozky.
Požaduje se aktivní přístup k řešení a duch spolupráce.“ 

Tomáš Baťa
král podnikatelů

Abychom co nejlépe využili vzácný čas našeho setkání, dodržujme pravidla diskuse, jejímž prostřednictvím budeme společné myšlenky vybrušovat a cizelovat:

  • Řečník obdrží symbol v podobě kamene, teprve poté započne svou řeč.
  • Kdo bude chtít vznést dotaz, nechť sedí a ukáže ruku otevřenou dlaní k moderátorovi. Až bude moderátorem vyzván, ať vstane, zřetelně položí otázku a opět si sedne.
  • Každému příspěvku bude vymezen čas, po jehož uplynutí řečník projeví úctu k ostatním tím, že svůj projev ukončí.

Obřad sjednocení

Pro navázání podpory Sjednocení duchovními světy byl zaveden Obřad sjednocení.

Viz článek: Obřad jednocení

Rozdělení setkávání dle aspirace účastníků a skupin

Rozdělení účastníků dle Projektu sjednocení:

  • Realizátoři projektů
  • Lektoři a koordinátoři projektů
  • Tvůrci koncepce
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Přejít nahoru