Kvalita života

Definice pojmu Kvalita života

“Kvalita života je měřitelná mírou prožívání harmonie, sebevědomí a svobody“.
.Jaroslav Škvařil
Iniciátor akce Triáda 2018

Kvalita života je definována pro různé vývojové úrovně člověka různými pojmy. Viz tabulka:

ÁTMA

SAT – ČIT – ÁNANDA

HARMONIE _ RYTMUS –   SEBEVĚDOMÍ _ ČISTOTA _ PRAVDIVOST – SVOBODA _ LÁSKA

Zdraví _ krása – Rozvoj _ výkon _ moc – Vztahy _ ovládání _ služba

Horizontální a vertikální uspořádání pojmů, které tvoří množinu pojmu Kvalita života najdete zde. Prezentace Jaroslava Kuchaře najdete zde. Definici kvality života pro odborný časopis Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s.r.o. najdete zde.

Každá úroveň přináší jinou míru blaženosti, radosti a uspokojení.

První závěr – základní Doporučení

Základem pro vedení kvalitního života je kladný vztah sám k sobě. Míra úcty a obdivu sama k sobě je i mírou úcty a obdivu k druhým lidem a přírodě.

Nelze mít vysokou kvalitu života bez spojení s duchovními světy, bez spojení s přírodou a bez pozitivního vztahu k bližnímu.

Zvýšení úcty k sobě, druhým lidem a k přírodě je možné jen prostřednictvím poznání. Dnešní způsob vzdělávání však nabízí jen vědění a často i jen víru (viz Proces stáváni se).Proto je nezbytné zvýšit produktivitu vzdělávacího procesu pomoci poznání zákonitostí rozvoje – stávání se.

Druhý závěr – doporučení k udržení rovnováhy

Máme nejen potřeby příjmu, ale i potřeby výdeje v oblastech tělesné, duševní a duchovní. Nedostateční výdej způsobí ucpání. Dnešní doba zapomíná na potřebu výdeje. Přehled potřeb příjmu a výdeje v oblasti tělesné, duševní a duchovní najdete zde.

  • Pro udržení rovnováhy v oblasti zdraví je rozhodující vyváženost příjmu a výdeje ve všech oblastech (tělesná, duševní, duchovní). Druhou podmínkou je dodržení rytmů (práce / odpočinek, bdění / spánek, apod.).
  • Podmínkou pro udržení rovnováhy v oblasti rozvoje je současné působení ve všech oblastech (tělesná, duševní, duchovní). Druhou podmínkou je rovnováha mezi investicí do rozvoje a zdroji (tzn. úrovní zdraví).
  • Podmínkou pro trvalé dobré vztahy je rovnováha mezi dáváním, starosti o druhé a vnitřním bohatstvím (sebepoznání, sebeúcta). Druhou podmínkou je chápání rolí (mužské / ženské, rodič / bratr / dítě, nadřízený / pořízeny, apod.).

Třetí závěr – doporučení ke zvýšení kvality života

Zaměření se na potřeby v oblasti tělesné přináší uspokojení. Zaměření se na potřeby duševní (krása, vědění) přináší radost. Zaměření se na potřeby duchovní (sebepoznání) přináší svobodu, blaženost z jejího prožívání.

Triáda proto doporučuje zaměření se především na zdroje v oblasti duševní a duchovní, které umožní nejen Rovnovážný rozvoj, ale přináší i větší naplnění života radostí a blažeností.

Dle míry chápání (zvědomení) procesů, příjmu a výdeje, osobního rozvoje a procesů jimiž se řídí sociální celky člověk svým úsilím prospívá sám sobě, rodině, firmě spolku atd. V míře, v které tyto procesy nechápe, pracuje ve prospěch někoho jiného, kdo tyto procesy chápe lépe, na úkor sebe, rodiny, firmy, apod.

Pro účinnou pomoc sobě i druhým je nezbytné vidět životní situaci z nadhledu a chápat úroveň na které pomáhající sám stojí a na které stojí ten komu má být pomoženo. Pokud není toto zvědomení, projasnění, tak dochází k tzv. páchání dobra.

Pokud jsou zvládnuta výše uvedená doporučení, tak je možno bezpečně zvyšovat svůj výkon a rozvoj. Přehled možností Aktivní životosprávy najdete zde.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Přejít nahoru