Evangelický kněz Ján Maliarik patří mezi výjimečné osobnosti, které myšlením i celkovým působením předběhli svou dobu. Tento duchovní pastýř působil v náboženských kruzích kontroverzně, neboť hovořil a psal o věcech, jimž ani dnes ještě mnozí nerozumějí, nebo si je nechtějí připustit. Ve své hluboké křesťanské víře se zmiňuje i o směru, kterým se budeme ubírat, a tím je podle něj ezoterická filozofie.

Jeho mimořádné činy spolu s rozsáhlým duchovním i literárním odkazem jsou doposud nepochopitelně opomíjeny a jeho osobnost je na Slovensku téměř neznámá. Je načase podnítit zájem o poznání a uznání slovenského i světového Jána Maliarika jak veřejností, tak i akademickou obcí. Dílo a odkaz Jána Maliarika vede a pobízí člověka k nelehké cestě poznání a dosažení nejvyššího Dobra a Lásky – a to nejen teoreticky, ale praktickými návody a pokyny, které jsou sto vyvést člověka ze tmy nevědomosti a chaosu do světla věčného života.

Profesor Roman Holec napsal o Jánu Maliarikovi v knize „Zabudnuté osudy“ vydané Maticí slovenskou:

Za života vyvolával pochybnosti o svojom duševnom zdraví, málokto však vedel, akým komplikovaným vývojom prešiel tento vidiecky kňaz a že bol súčasťou celoeurópskeho reformného hnutia.“

Na západe by dnes mal sochy a bol by ikonou, veď vôbec nebol smiešnou figúrkou. Bol sčítaný, prerástol malé pomery. Lebo ak sa mu smejeme, smejeme sa sami sebe. Ktorý malý človek sa dnes dokáže postaviť voči korporáciám a vojnovej mašinérii? Písal apely, epištoly, otvorené listy – odmietané, ignorované, vysmievané. Ako jednotlivec bol síce bezmocný, ibaže právom sa však môžeme pýtať – kto tu bol choromyseľný? Človek a humanista Ján Maliarik alebo ľudia rútiaci sa pod vedením svojich politikov do skazy?“ (výňatek z rozsáhlejšího textu).

Průkopník ekumenismu a mezináboženského dialogu

Ján Maliarik usiloval o smíření a harmonii všech náboženství a filozofií, neboť ze strany svého hlubokého poznání to vše poznal jako různý projev Boha. Konfesionální příslušnost považoval za nepodstatnou, zásadní pro něj byl rozvoj mravnosti a spirituální praxe. To se také stalo základem jeho originálního Díla.

Evropský Gándhí“

Ján Maliarik byl pacifistou a mírotvorcem soucítícím s veškerým životem. Nedbaje osobní bezpečnosti usiloval po celý život o světový mír, což dokazují jeho výzvy, politické memoranda, osobní dopisy a knihy. Prvním známým adresátem byl uherský ministerský předseda Tiszo a někteří církevní činitelé, což mělo za následek, že církevní vedení přinutilo Jána Maliarika požádat o penzionování. Memorandum zaslané ministerskému předsedovi monarchie obsahovalo čtrnáct zásadních bodů, vyslovujících slobodnou nezávislost a samostatnost národa slovenského, polského a všech ostatních. Dále obsahovalo zásady nejnutnější mravní očisty, jako podmínky a požadavky, bez nichž světový mír není možný.

Veřejná angažovanost

Ján Maliarik intenzivně sledoval taktéž politický život, vyjadřoval se k němu a nebál se jako kněz oslovovat či kárat význačné domácí a světové politické osobnosti, pokud se k tomu cítil vnitřně povolán. Jeho výjimečně rozsáhlá a zachovaná korespondence o tom zanechala výmluvné a téměř prorocké svědectví, které svědčí o jeho mimořádné schopnosti číst v lidské i kosmické duši.

Milovník veškerého života

Ján Maliarik miloval člověka a přírodu, která mu byla stálou připomínkou zdroje všeho bytí – Boha. Byl vegetarián a zastával se nejen člověka, ale i zvířat, s nimiž člověk nešetrně či hrubě zacházel. V jeho přítomnosti nebylo možno ublížit ani komárovi, neboť i on je součástí Stvoření a má své místo v řádu Bytí. Kdo život nestvořil, život neber …

Lásku k přírodě vyjádřil Ján Maliarik v jedné ze svých básní:

OTČE Vševědoucí! Ty to nelépe víš: Jak jsem nádherně rozkvetlé stromy s úctou a díkem zahrnoval vřelými a srdečnými polibky, neboť jsem v nádheře květů Poznal TEBE, Všudepřítomného.

OTČE Vševědoucí! Ty to víš nejlépe: Jak jsem ta něžná kvítka divokého máku hlubokou úctou uctíval, neboť byly pro mne jediným, i když jen občasným Projevem Tvé něžné Podstaty.

OTČE Vševědoucí! Ty to víš nejlépe: Jak jsem všechny prvky, hrubší i jemnější, jak jsem všechno Projevené Bytí, nižší i Vyšší, jak jsem celé bezmezné Jsoucno tak m n o h o n á s o b n ě ctil a Ctil, miloval a Miloval a zbožně Zbožňoval:

Ó SVATÉ VŠECHNO VEZDEJŠÍ BYTÍ !

Orientalista a esperantista

Ján Maliarik patřil k nemnoha evropským vzdělancům ovládajícím jeden z nejstarších jazyků – sanskrt (v přibližném překladu znamená sanskrt „dokonale složený“). Aby lépe pochopil a poznal Boží hlubiny, studoval a překládal řadu posvátných védantických textů..

Protože toužil po sjednocení lidstva pod vládou ducha, doporučoval, aby kvůli dorozumění ovládal každý člověk kromě své mateřštiny i univerzální jazyk esperanto. Pro podporu této vize sepsal učebnici esperanta.

Vizionář a učitel světa

Ján Maliarik při svých studiích náboženství, i směrů a proudů dospěl k názoru, že je pouze jedna univerzální Pravda, k níž náboženství i filozofie směřují. V jednom svém nevelkém spise píše:

Milovať Budeš Hospodina Pána Boha Svojho z Celého Srdca Svojho… z celej Duše Svojej… zo Všetkej Mysli Svojej… a zo Všetkých Síl Svojich… … A Blížneho Svojho, Jako Seba samého!!… …“

To“ Je Jadro a Podstata V-š-e-t-k-ý-c-h Pravých Náboženstiev. A Tak aj Kresťanského!!… …

A „TO“ Je Jediný Najvyšší Výchovný Cieľ, ku Ktorému Majú Byť Privedené Hlavy — Biskupský Sbor — a Ostatní Učitelia – Vychovávatelia–Vodcovia Ľudu – Kňazi – a Všetok Ľud!!…

To se stalo základem jeho velkolepé syntézy filozofie a teologie, kterou nazval Celo-Zemský Univerzální Stát (dále CZUS). Osou tohoto Díla je přesně stanovená, v celé historii filozofie ojedinělá hierarchie hodnot, od nejnižší – hmoty až po tu absolutní – samotného Boha.

CZUS bude řízen skutečnými duchovními autoritami, žijícími dle Skutečných zásad Pravdy a Lásky zahrnující všechny projevy života.

Odkaz Jána Maliarika je aktuální i nadčasový. K jeho realizaci je třeba svobodné rozhodnutí člověka
a odvaha vědomě se odevzat vedení duchovního světa.

Hlas z Veľkých Levár zněl do celého světa

Ján Maliarik, jehož život je neoddělitelně spjat s obcí Veľké Leváre, hluboce miloval Slovensko
a slovanské národy, které však jako moudrý Otec neupřednostňoval před ostatními. Právě naopak – právě z vroucí Lásky k nim byl také kritický a přísný a zachoval si nadhled a nepřipoutanost.

Jeho spisy a dopisy se v různých podobách přímo či zprostředkovaně dostaly do celého světa k osobnostem, které svým myšlením přispěly k obohacení duše Lidstva.

Kňaz Ján Maliarik odpočívá na starém evangelickém hřbitově.

Čeká, zda lidé pochopí a ve svých srdcích přijmou jeho myšlenky, a nechají se jimi pozvednout k duchovním výšinám, aby proměnili tuto zemi.

Připomenutí 150. výročí narození

V rámci připomenutí narození Jána Maliarika 8. 11. 1869, kněze Boha Nejvyššího, proběhnou tyto akce:

9.11.2019 Bratislava, Dům kultury – Kramáre, Stromová 18

9:30 – 16:30 praktický seminář o výzvě a odkazu Jána Maliarika

18:00 – 21:00 Slavnostní umělecký večer

10.11.2019 Veľké Leváre,

10:15 – bohoslužba v kostele Evangelického církevního sboru

Xx:xx –

Scénář:

  • Svetlan Majerčík

  • Paľko Holík

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Přejít nahoru