Rozvoj

Definice pojmu rovnovážný rozvoj

Rovnovážný růst znamená využívání svého stavu poznání v rozměru znalostí i dovedností. Rovnovážný růst je možný pouze v otevřené a přirozené komunikaci. Rovnovážně tvoříme pro sebe a okolí tím, že nejen že slyšíme (jen zvuk), ale i vnímáme (všemi smysly), abychom plně porozuměli a mohli následně konat (či nekonat) dle našeho svobodného, ale odpovědného rozhodnutí.
Jan Michael Kubín
autor systému Pansofia

Současné pojetí Udržitelného rozvoje se zaměřuje téměř výhradně na tělesnou a hmotnou oblast. Tento přístup vede k defenzívnímu řešení rozvoje (tzn.: omezit se ve spotřebě, rozvíjet se jen ve stanovených mezích). Jako řešení konzumerismu je nabízen minimalismus. Z této úrovně chápání potřeby zdrojů vyplývá jako jediné řešení velmi výrazně snížení populace na Zemi. Tento projekt poprvé veřejně vyhlásil a zdůvodnil před 175 roky Thomas Malthus. Tento projekt podpořil v roce 1972 Římský klub publikací „Meze růstu“. V současné době se jedná o globálně přijaté řešení přelidnění, které způsobuje sebezničující vyčerpání zdrojů Země.

Rovnovážný rozvoj a synergismus

Základním principem v Universu (resp. ve všech fyzikálních a metafyzických vědách) je spolupráce všech podsystémů navzájem pro společný růst. Není to tudíž primárně Darwinovský boj o přežití, který funguje jen menšinově a v mezidruhové komunikaci (resp. mezi systémy). Je to synergie za účelem rovnovážného růstu všech podsystémů druhu, bytosti, energetického systému s dosažením vyšší uspořádanosti (vnitřní informace o stavech a pohybech). 

Rovnovážný rozvoj hodnotí potřebu zdrojů nejen v oblasti tělesné a hmotné, ale i v oblasti duševní a duchovní. V duchovní oblasti jsou zdroje naprosto neomezené. V duševní mohou být neomezené za určitých podmínek. V tělesné a hmotné oblasti jsou zdroje omezené. Teorie Rovnovážného rozvoje poukazuje na velmi výrazné snížení požadavků na zdroje v tělesné a hmotné oblasti při přesměrování uspokojování potřeb na zdroje z oblasti duševní a především duchovní. Teorie Rovnovážného rozvoje je zaměřena na ofenzivní řešení rozvoje (tzn.: Neomezovat se, rozvíjet se bez hranic v oblasti duševní a především duchovní. Touto změnou zaměření velmi výrazně snížit potřebu zdrojů v oblasti tělesné a hmotné). Zaměření se na zdroje v duševní a duchovní oblasti umožní změnu současné konzumní společnosti, tzn.: rovnovážný rozvoj řeší konzumerismus synergismem. Tato změna uspokojování potřeb z konzumerismu na synergismus umožní realizaci projektů, které navrhuje např. hnutí Zeitgeist.

Závěr konference

Závěrem konference Cesta k prosperitě a svobodě – TRIÁDA 2018 je výzva k vědeckému výzkumu Objektivizace snížení spotřeby zdrojů při nahrazení uspokojování potřeb Synergistickým přístupem místo konzumerismu v těchto oblastech:

Obydlí oblékání, pohyb (doprava)

  1. Změnit ekonomiku nejnižších nákladů v energetickou ekonomiku. Nejlevnější není nejekonomičtější. Do ceny výrobku je třeba započítat všechny externality (likvidace výrobku, ekologická zátěž, obnova zdrojů, apod.). Tzn. je třeba počítat cenu výrobku s náklady celého životního cyklu výrobku.
  2. Prodloužení záruky výrobků na cca 20 roků, tzn. zvýšení jejích kvality, odstranění kazítek.
  3. Důsledná recyklace odpadů, přeměna nerecyklovatelných na energii.
  4. Společné využívání dopravních prostředků pro individuální dopravu.

Produkce energie

Přechod na volnou energii

Výživa lidí

Změnit pohled na lidskou výživu. Místo sledování krmné dávky, sledovat psychologickou potřebu.

Důsledkem bude více prány – méně jídla!

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Přejít nahoru