Nový ideál

Nový ideál ženy, muže, rodiny, firmy, společenství, vzdělání

Níže uvedené závěry jsou spíše body knihy, kterou připravuji. Jedná se o přehled nejdůležitějších myšlenek ideálu rodiny.

Výchova příkladem

  1. Cíle rodiny – příklad pro dítě, které se podílí na cílech rodiny. Dítě není cílem, je požehnáním a součástí vyššího řádu. Následovat bude rozpracování cílů dle mravních úrovní popsaných KJM.
  2. Role ženy jako představitelky hmotné úrovně, muže jako nositele úrovně duchovní. Význam otce při početí, při porodu i po něm.
  3. Ozřejmění boje o pozice, v němž se dítě stává rukojmím jednoho z rodičů.

Rovnováha mezi kompetencemi a odpovědnostmi

  1. Přiměřený podíl na rozhodování dle vyspělosti dítěte (někdy i rodiče).
  2. Zkoušky dospělosti.
  3. Rozdělení sfér vlivu, které řídí a rozhoduje muž a sféry, které rozhoduje žena.

Úplné vzdělání

  1. Vést dítě i sebe k  sebe-poznání, porozumění smyslu a kvality života.
  2. Učit dítě i sebe chápat fungování sociálních systémů a tím přispět k dobrým společenským vztahům.
  3. Učit vše především na příkladu v oblasti duchovní, duševní a hmotné.

Podklady z Antroposofické literatury

Manželství jako cesta zasvěcení

Rodinný život a partnerské vztahy

K výchově dětí sebevýchovou rodičů

Duchovní práce v rodině

Co děti skutečně potřebují?

VÝVOJ VĚDOMÍ DÍTĚTE

Stefan Leber:Výchova detí dnes – úlohy a požiadavky našej doby

Dôsledky nesprávnej výchovy

Člověku přiměřená pedagogika

Interpretace pohádek z pohledu waldorfské pedagogiky

Antroposofie ve výchovné činnosti školy

PEDAGOGIKA A NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA RUDOLFA STEINERA

ŽIVOTNÍ RYTMUS A VÝCHOVA K NÁBOŽENSKÉMU CÍTENÍ

EliLáš-Jan-Raffael-Novalis Cesta vtělení

Dveře dokořán – proces socializace dítěte ve waldorfské mateřské škole

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Přejít nahoru