Kali Juga

Jaký byl vývojový úkol pro lidstvo v době Kali Jugy a v první etapě po ní

Védské pojetí času (Dle zákonů Manu a Mahábhárata), stejně jako u starých Egypťanů a Mayů, bylo cyklické. Staré sanskrtské texty nám říkají, že kromě cyklu den / noc a ročních cyklů, existují další časové cykly známé jako Jugy nebo cykly světových věků.

Cyklus trvá 12.000 let, přičemž se skládá ze čtyř Jug: Satya Juga (Zlatý věk), Treta Juga (Stříbrný věk), Dwapara Juga (bronzový věk) a Kali Juga (Železný věk). V době od Satya Jugy ke Kali Juze, míra ctnosti a lidských schopností postupně klesat a dosáhne svého dna v Kali Juze, věku tmy, ve kterém se v současné době nacházíme. Misra Bibhu Dev

Jugy

začátek

konec

doba trvání

Sestupná Satva juga (Zlatý věk)

12 676 př.n.l.

9 976 př.n.l.

2 700 let

Přechodné období

9 976 př.n.l.

9 676 př.n.l.

300 let

Sestupná Treta juga (Stříbrný věk)

9 676 př.n.l.

6 976 př.n.l.

2 700 let

Přechodné období

6 976 př.n.l.

6 676 př.n.l.

300 let

Sestupná Dwapara juga (Bronzový věk)

6 676 př.n.l.

3 976 př.n.l.

2 700 let

Přechodné období

3 976 př.n.l.

3 676 př.n.l.

300 let

Sestupná Kalí juga (Železný věk)

3 676 př.n.l.

976 př.n.l.

2 700 let

Přechodné období

976 př.n.l.

676 př.n.l.

300 let

Vzestupná Kalí juga (Železný věk)

676 př.n.l.

2 025

2 700 let

Přechodné období

2 025

2 325

300 let

Vzestupná Dwapara juga (Bronzový věk)

2 325

5 025

2 700 let

Jugy dle Misra Bibhu Dev

Názory na začátek i konec Kali Jugy nejsou jednotné. Jako začátek Kali Jugy je např. uváděn Dr. Rudolfem Steinerem rok 3100 př.n.l. a rok konce Kali Jugy uvádí 1899, jiní 2000, nebo 2012. Všichni autoři se však shodnou, že žijeme na přelomu dvou cyklů a že v této době jsou mimořádně velké možnosti jak k pádu, tak i k vzestupu a také se shodnou, že se jedná o velmi složité a náročné obdoby v životě lidstva, kdy se otevírají nové možnosti těm, kteří úkoly minulého cyklu zvládli a jsou připraveni realizovat požadavky cyklu nového.

První závěr

Získat jsme měli především schopnost tvořit sami ze sebe. Vyrovnanost a pohoda bez úsilí rozvíjet tvůrčí schopnosti a bez úsilí tvořit je znakem nepochopení významu Kali Jugy. Před Kali Jugou člověk tvořil na základě úzkého spojení s duchovními světy. Dnes má tvořit sám ze sebe. Dříve byl napojen na duchovní světy, dnes má být napojen na své vyšší Já.

Jedněmi z nástrojů, které podpořily ztrátu spojení s duchovníme světy bylo požívání alkoholu a masa. Proto jednou z podmínek pro bezproblémové znovu napojení na duchovní světy v nové kvalitě je omezeni a pak i vyloučení těchto komodit z konzumace.

Druhou schopností, kterou jsme měli získat je spolupráce na projektech v rámci sociálních super systémů v souladu se zákony Univerza. Atomizace a neschopnost spolupracovat na společenských idejích významně umožňuje ovládání a zotročování takových to skupin.

Druhý závěr

Dnes mnoho lidí usiluje o rozvoj nadsmyslových schopností. Pokud však zjišťujeme, že jsme tyto schopnosti v určité míře měli a úkolem Kali Jugy bylo rozvinout rozum, tak pak toto úsilí o rozvinutí nadsmyslových schopností místo schopností rozumových, může být cesta zpět místo kupředu. Cílem v této oblasti je budování pravého sebevědomí na základě sebe poznání.

Třetí závěr

Poznání těchto procesů umožní chápat a řídit jak vlastní život, tak i život skupin (rodina, firma, spolek). Nestačí si jen stanovit cíl, ale je třeba stanovit i jak jej budeme měřit a hodnotit jeho dosahování až dosažení. Dnes je možné zachránit sebe jen prostřednictvím záchrany všech.

Odkazy na informační zdroje

Dokument TRIÁDA – PROČ?-CO?-JAK?, jeho část PROČ?

Rudolf Steiner – Z kroniky Akaša – koupit knihu, Výtah z této knihy

Rudolf Steiner – Opětný příchod Kristův v éterickém těle, ke stažení

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Přejít nahoru