Změny jazyka

Význam změn jazyka pro zvýšení kvality života

Původním společným jazykem bělochů byla nějaká forma Staroslověnštiny. Tento jazyk, jeho jednotlivá slova a slovní spojení vyvolávali v mysli jeho uživatelů obrazy, které přesně odpovídali realitě, kterou těmito slovy sdělovali. Měli soulad zvuku, grafické podoby a obsahu tj. obrazu, který vyvolávali z podvědomí. Tyto obrazy byly v souladu s jazykem duchovních světů a tím byly i v souladu se zákony univerza. Tzn. Podporovaly uživatele tohoto jazyka na duchovní cestě, na cestě k vyšší organizaci vědomí. Oba naše jazyky, Čeština i Slovenština si zachovaly mnoho z této původní hodnoty. Nicméně je i mnoho z této hodnoty poničeno a ničeno. Navrhujeme pro zvýšení schopnosti chápat realitu jako mozaiku místo kaleidoskopu tyto opravy v našich jazycích:

První závěr – doporučení

Dát správný význam slovům, jejichž význam byl zcela převrácen. (např. úžasný = negativní slovo, vyjadřující stav hrůzy: zůstal stát v němém úžasu – zde je zachován původní obraz)

Druhý závěr – doporučení

Místo cizích slov užívat přesnější ekvivalenty z našich jazyků. Příklady: manažer (?žrout many) x řídící pracovník, čekovat x zkontrolovat, mašinfíra x vlakvedoucí, mítink x setkání, schůze…

Třetí závěr – doporučení

Pro zvědomení našich jazyků, zkvalitnění obrazového myšlení a tvoření nových slov oživit znalost Staroslovanské bukvice a Karuny. Příklady: Slovo Rod znamená (obraz) všichni moji Předkové daleko daleko zpět. Slovo Rod se skládá z těchto bukvic: Reci-On-Dobro-Jero, jež nesou tyto obrazy: Rozhraničení-Boží objekt/struktura-navršování (dobrých skutků)-probíhající proces. Spojením těchto obrazů vznikne vhled do podstaty daného jevu, tj. výklad daného slova.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Přejít nahoru