Návrh realizace závěrů

Rozdělení zájemců o realizaci změny společnosti do tří skupin

1. REALIZÁTOŘI PROJEKTŮ

První skupinu tvoří účastníci, kteří jsou sami strůjci nějakého velkého díla a v tuto dobu již nemají sil se zapojit do díla nového. Jejich dílem je navržení pozitivní změny společnosti, způsobu provedení této změny či jen podpora těchto úsilí ke změně. Rádi by však přijali podněty ke zkvalitnění vlastního díla, tak, aby toto jejich dílo spoluutvářelo s díly ostatních účastníků nádhernou vele stavbu, kterou sám nikdo není chopen zbudovat. Tzn. aby jednotlivá díla byla spolu kompatibilní a vzájemně se podporovala a směřovala ke stejnému vzdálenému cíli. Tato skupina účastníků první konference TRIÁDA 2018 je připravena přijmout podněty, které jim umožní naplnit výše uvedený cíl.

Např.: Slované, Jóga, ZeiGast, Svobodné vysílače, KOB, KJM, TSO, ZeiGast, Hnutí Cesta.

Dále do této skupiny svoji podstatou (charakterem činnosti) patří i další subjekty, které se připojí, které přijmou společnou ideji (Rovnovážný rozvoj zvyšující kvalitu života): rodiny, firmy, profesní sdružení, spolky, politické organizace.

2. LEKTOŘI a KOORDINÁTOŘI PROJEKTŮ

Druhou skupinu tvoří Ti, kteří se již dříve zabývali otázkou, jak propojit ta nádherná díla, která lidé tvoří a která tím, že nejsou kompatibilní, tak na sebe plně nenavazují a nespolupůsobí k jednomu cíli, protože tento cíl není jasně stanoven. Rovněž pro tuto skupinu je důležité stanovení společného cíle, který zaměří úsilí všech jedním směrem. Např.: Česká konference, Národní sněm. Dále lektoři a autoři vzdělávacích systémů, které mají vést společnost ke sjednocení a k naplnění vytyčeného společného cíle.

3. TVŮRCI KONCEPCE

Třetí skupinu tvoří ti účastníci, kteří usilují o vytvoření IDEJE jako projektu konceptuálního řízení sociálních systémů, která by sjednotila síly ve společnosti usilující o její ozdravení. Kteří se chtějí podílet na zvědomění společného cíle, který všichni podvědomě vnímáme, že existuje a ke kterému každý směřujeme své úsilí. Proto za svoje dílo považují definování tohoto společného cíle, který sice v srdcích všech existuje, ale není natolik zvědoměn, aby mohl propojit úsilí těchto jednotlivých skupin a jedinců. Např.: Občanský sněm. Dále do této skupiny patří ti, kteří si jsou vědomi způsobu řízení společenství i jednotlivců dle zákonů Univerza i dle zásad globálního řízení a na základě těchto znalostí hledají řešení současné situace jednotlivců a společenství za účelem dosažení společného cíle (Rovnovážný rozvoj zvyšující kvalitu života).

Vypracování projektu Sjednocení

Dokument určený lidem, kteří chtějí pro změnu společnosti něco udělat, ale jsou materialisté a při slovu duchovno si hned představí nějakou sektu, před kterou se musí chránit. Jsou to často velmi ušlechtilí lidé a je třeba s nimi spolupracovat.

Projekt Sjednocení je prvním produktem Tvůrců koncepce. Projekt vznikl na základě závěrů První konference TRIÁDA 2018. Cíle jsou uspořádány dle rozdělení zájemců o spolupráci ve skupinách.

Oslovení účastníků Konference s nabídkou spolupráce na projektu Sjednocení

K oslovování účastníku Konference dochází průběžně.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Přejít nahoru