Antroposofie

Osem meditácí

V tomto spise sa pokúšame sprístupniť duchovnovedné poznatky o podstate človeka. Podávame ich v podobe, ktorá čitateľovi umožňuje preniknúť do toho, čo mu je predkladané tak, že sa mu proces čítania môže stať istým druhom rozhovoru so sebou samým.

Ahrimanský klam

Dr. Rudolf Steiner …Pozrime sa teraz na skoršie obdobia, povedzme tak do čias začiatkom 3. milénia pred n.l. Vy viete, ako málo sa v externej historickej tradícii hovorí o tomto skoršom vývoji ľudskej rasy na zemi. Takisto viete, že externé dokumenty poukazujú na Áziu, na Orient. Z mnohých antropozofických zdrojov sa dozviete, že čím hlbšie …

Ahrimanský klam Číst dál »

Přejít nahoru