Testovací článek skupny KOB

cestě na zasedání Světové rady církví ve švýcarské Ženevě, když mu do cesty vstoupili čtyři členové donucovacího orgánu Mezinárodního soudního dvora pro přirozené právo (International Common Law Court of Justice, ICLCJ), přečetli mu příkaz k zatčení, zadrželi ho a pokusili ho doprovodit na předem připravené zabezpečené místo.

Osem meditácí

V tomto spise sa pokúšame sprístupniť duchovnovedné poznatky o podstate človeka. Podávame ich v podobe, ktorá čitateľovi umožňuje preniknúť do toho, čo mu je predkladané tak, že sa mu proces čítania môže stať istým druhom rozhovoru so sebou samým.

Ahrimanský klam

Dr. Rudolf Steiner …Pozrime sa teraz na skoršie obdobia, povedzme tak do čias začiatkom 3. milénia pred n.l. Vy viete, ako málo sa v externej historickej tradícii hovorí o tomto skoršom vývoji ľudskej rasy na zemi. Takisto viete, že externé dokumenty poukazujú na Áziu, na Orient. Z mnohých antropozofických zdrojov sa dozviete, že čím hlbšie

Účastníci

Konference Cesta k prosperitě a svobodě TRIÁDA 2018 se účastnilo 50 odborníků a zástupců organizací usilujících o pozitivní změnu společnosti.

Program

Třídenní program začal v pátek v 16:00 hod a skončil v neděli ve 14:00 hod. Byl uspořádán do tematických bloků, z nich jsou dále uveřejněny závěry.

Přejít nahoru