triada

Cíle

Vytvořit IDEU (etalon) pro sebe vládu i řízení sociálních systémů, který by jako společný vnímala většina skupin, usilující o zlepšení podmínek života svých členů i života společnosti.

Účastníci

Konference Cesta k prosperitě a svobodě TRIÁDA 2018 se účastnilo 50 odborníků a zástupců organizací usilujících o pozitivní změnu společnosti.

Program

Třídenní program začal v pátek v 16:00 hod a skončil v neděli ve 14:00 hod. Byl uspořádán do tematických bloků, z nich jsou dále uveřejněny závěry.

Metodika

Pro dosažení vymezeného cíle jsme zvolili jako dominantní hledisko tvorbu mozaiky místo obvyklého kaleidoskopu. K tomu účelu byla navržena myšlenková mapa, která vytváří logicko-pojmovou síť, do níž budeme vyplňovat jednotlivé příspěvky aktivních účastníků TRIÁDY 2018.

Přejít nahoru