Cíle Koncepční skupiny

Koncepční skupina Je skupina lidí pracujících na vytváření koncepcí řízení pro danou oblast/skupinu. Cílem KS je Zlepšit kvalitu rozhodování řídících pracovníků, vytvořit jim lepší myšlenkový rámec, v kterém se pohybují. Bezstrukturní řízení – identifikace vnějších faktorů, stanovování vektorů cílů vzhledem k těmto faktorům. Duchovní růst bytostí ve sféře působnosti KS. Pomocí růstu uspořádanosti společné činnosti

Plán Koncepční skupiny

Začátek Dne 6.10.2018 jsme se sešli cca 30 lidí činných ve Slovanském hnutí k debatě nad védami. Ukázalo se, že nikdo není schopen říci Kdo je to Slovan, ani jaké máme mít Společné cíle. Z debaty vyplynulo, že je vhodné, aby ti, co k tomu mají předpoklady se věnovali této koncepční činnosti a kdo z přítomných chtěl, stal se

Pravidla fungování Koncepční skupiny

“Bez mravného jednání nebude mít KS šanci vytvořit koncepci vysoké úrovně. Přístup k poznání (a zvláště poznání o řízení) je mravně podmíněn, nemravný člověk jej prostě nemůže po/u/chopit.” 1         Pravidla diskuze   1.1        Kritika V našich diskuzích potřebujeme se kvalitně přít, dohadovat, abychom se dobrali společného výsledku v tvořivé atmosféře. Svoboda slova končí tam, kde porušuje práva

Stanovení cílů Slovanského hnutí

A. SPOLEČNÝ CÍL – DUCHOVNÍ RŮST   1. SEBEUVĚDOMĚNÍ– dosahování vyšší uspořádanosti vědomí: 1.a)Přeměnit falešné sebevědomí – egoismus na pravé sebevědomí, tj. Sebepoznání 1.b)Společné bytí – poznání, že blaho a spása jednotlivce souvisí s blahem a spásou všech bytostí. Dobrovolné spojení sebe-vědomých individuí. 1.c)Přejít od víry k poznání a vnímání duchovního světa   2. TVOŘENÍ

Metodika stanovení cílů pro Slovanské hnutí

Z jakých podkladů bychom měli vycházet – PROČ?   Osobní cíle tvůrců koncepce   Čeho chci pro Slovanském hnutí dosáhnout? Co chci v Slovanském hnutí pro sebe získat? Jak bych se měl změnit díky práci ve Slovanském hnutí?   Z již vytvořené definice „Kdo je Slovan“ Viz definice   Z naší představy o ideálním stavu Slovanského hnutí Jak by měl

Historie

Dle současných vědeckých poznatků jsou nositelem původní bělošské kultury Slované. Díky KOB (Koncepci obecné bezpečnosti) je zřejmé, že změna historie je významným prvkem globálního řízení společnosti. Významnou hodnotou kvality života je pravé sebevědomí, které je postaveno na žití v pravdě. Významnou podporou sebevědomí populace, která se považuje za Čechy, Moravany, Slezany a Slováky je narovnání

Změny jazyka

Původním společným jazykem bělochů byla nějaká forma Staroslověnštiny. Tento jazyk, jeho jednotlivá slova a slovní spojení vyvolávali v mysli jeho uživatelů obrazy, které přesně odpovídali realitě, kterou těmito slovy sdělovali. Měli soulad zvuku, grafické podoby a obsahu tj. obrazu, který vyvolávali z podvědomí. Tyto obrazy byly v souladu s jazykem duchovních světů a tím byly

Přejít nahoru