Obřad sjednocení byl zaveden na podporu sjednocení různých duchovních směrů na akci Triáda 2018. Inspirace k jeho vytvoření je vzata z díla Jana Maliarika.

Cílem projektu Triáda je nalézt pravidla, která zvyšují produktivitu úsilí o pozitivní změnu současného společenského vývoje. Pojem Triáda je zvolen pro definici pravidel pro správu života v oblasti tělesné, duševní a duchovní. Pravidla lze aplikovat jak na řízení sebe sama, tak na
řízení rodiny, firmy, spolku nebo i státu. Pravidla lze použít pro jakoukoliv cestu.

Cílem obřadu sjednocení je nastavení protokolu jednání tak, aby předmětem jednání bylo poznávání pravidel Univerza, a ne cesta jednotlivce nebo skupiny.

Kdy je prováděn Obřad sjednocení

Pokud se jednání účastní zástupci více než jednoho duchovního směru. V případě, že se jedná a skupinu složenou se zástupců jediného duchovního směru, pak není třeba tento obřad provádět.

Protokol Obřadu sjednocení

Vedoucí obřadu

Obřad vede pořadatel jednání nebo jím určený zástupce, kterého nazýváme obřadník.

Výklad smyslu Obřadu sjednocení

Obřadník před provedením vlastního obřadu sjednocení vysvětlí jeho význam a smysl jednotlivých úkonů. Výklad je uveden výše, v úvodu tohoto dokumentu.

Výběr zástupců jednotlivých duchovních směrů

Obřadník vyzve členy přítomných duchovních směrů, aby si zvolili svého zástupce, který provede zapálení obřadního ohně. Lépe je dohodnout tuto volbu předem.

Obřadní zapálení ohně

Obřadník vyzve zvolené zástupce jednotlivých duchovních směrů, aby společně zapálili obřadní oheň. Dle významu akce a počtu účastníků je volen typ nosiče ohně. Od svíčky po Olympijský oheň. Oheň hoří, je udržován po celou dobu jednání.

Prosba o podporu

Následně vyzve obřadník všechny účastníky jednání, aby každý sám za sebe požádal o podporu
úspěchu jednání duchovní bytosti či jen bytost, od které přijímá svoji duchovní inspiraci. Pokud to prostor a prostředí jednací místnosti dovoluje, tak by měli mít všechny zastoupené duchovní směry možnost umístit jedno vyobrazení svého duchovního inspirátora v prostoru jednací místnosti. Tato vyobrazení či sošky by měly mít přibližně stejnou velikost a měli by být umístěny ve stejné
výšce.

Minuta ztišení

Obřadník vyzve k začátku i ukončení cca minuty ztišení, během které má každý účastník jednání možnost uskutečnit svoji prosbu. Skutečná délka tohoto ztišení by měla být individuální dle situace.

Po ukončení ztišení předá obřadník slovo pořadateli nebo vedoucímu jednání či konferenciérovi.

Ukončení jednání

V závěru jednání je předáno slovo obřadníkovi, který vyzve všechny přítomné ke ztišení, ve kterém každý sám za sebe poděkuje duchovním inspirátorům za poskytnutou podporu.

Po ztišení obřadník uhasí oheň a poděkuje pořadateli jednání.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Přejít nahoru