HARMONIE

SEBEVĚDOMÍ

SVOBODA

Zdraví

Zachování rovnováhy znamená zdraví. Jedná se o vyváženost příjmu a výdeje v oblasti tělesné duševní a duchovní.

Kvalita života

Výklad pojmů uspořádaných do přehledu, který tvoří definici kvality života.

Kurz Wellness výživy

Výživou zde nemyslíme jen jídlo, ale i potravu duševní a duchovní. Tzn. takovou výživu, abychom byli zdraví a šťastní v míře možností našeho chápání skutečnosti.

Vědění

Celistvé vědění předpokládá propojení vědy duchovní a dnes konvenční, tak jako dříve byla jen jedna věda.

Slovník

Výklad pro život důležitých pojmů, uspořádaných dle abecedy. Jedná se o pojmy užité v ostatních tématech.

Kurz Sebeřízení a vedení

Sebeřízení je možné pouze na základě sebepoznání. V míře, v které umíte řídit sebe, umíte řídit i rodinu, firmu nebo stát. Lze také mluvit o udržování vertikální rovnováhy.

Vedení

Teorie vedení skupin národů a států vychází z tří významných pohledů na řízení.

Triáda – Uspořádanost

Cílem je nalézt pravidla, která zvyšují produktivitu úsilí o pozitivní změnu současného společenského vývoje.

Skupiny

Setkávání nad problémy s těmi, kteří je chtějí konstruktivně řešit dle podmínek pro úspěšné řízení skupin. Pro tuto komunikaci ve skupinách je použit nástroj BuddyPress.

Přejít nahoru